Wie ben ik

Mijn naam is Marielle Schilperoort (1980) en ik ben GZ-psycholoog, differentiatie kind en jeugd. Ik heb Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie in Leiden gestudeerd. De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) heb ik in Rotterdam gedaan. Voor de start van mijn eigen praktijk ben ik 10 jaar werkzaam geweest in het Erasmus MC-Sophia op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie. Hier werkte ik met kinderen en jongeren met angst-, dwang- en stemmingsstoornissen. Daarnaast heb ik ervaring met het onderzoeken en behandelen van kinderen met autisme spectrum stoornissen, ADHD, ticstoornissen en eetstoornissen. Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk is aangesloten bij ZP-jeugd Holland Rijnland (www.zpjeugd.nl).

Beroepscode

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In de Beroepscode voor Psychologen van het NIP staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Privacystatement Praktijk

BIG registratienummer 29913586325
AGB-code zorgverlener 94011000
AGB-code praktijk 94061323
Lidmaatschapnummer LVVP 3188
Lidmaatschapnummer NIP 201363