Aanbod

De praktijk biedt psychologisch onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ voorziet in snelle en effectieve hulp aan kinderen en jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen worden hierin begeleid of behandeld.

Behandeling

Behandeling wordt geboden bij onderstaande klachten:

 • Angstklachten

 • Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld

 • Faalangst

 • Stemmingsklachten (somberheid)
 • Dwangklachten

 • Traumatische gebeurtenissen (middels EMDR)

 • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme spectrum problematiek, ADHD en tics)

 • Gedragsproblemen (o.a. snel boos worden)

 • Rouw, echtscheiding
 • Opvoedingsproblemen

 • Overige sociaal-emotionele en psychosociale problemen

Vormen van behandeling

 • Individuele behandeling van het kind of de jongere (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR)

 • Groepsbehandeling voor kinderen of jongeren

 • Ouderbegeleiding

Psychologisch onderzoek

Ik heb de mogelijkheid tot het doen van psychologisch onderzoek bij uiteenlopende problematiek. In overleg zullen we bekijken of ik in staat ben uw vragen te beantwoorden.

Daarnaast kan ik intelligentieonderzoek uitvoeren bij kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar (middels de WISC-III-NL).

Twijfelt u of ik uw kind en u kan helpen, neem dan gerust contact met mij op.