Aanbod

De praktijk biedt psychologisch onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). De GBGGZ voorziet in snelle en effectieve hulp aan kinderen en jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen worden hierin begeleid of behandeld.

Behandeling

Behandeling wordt geboden bij onderstaande klachten:

 • Angstklachten

 • Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld

 • Faalangst

 • Stemmingsklachten (somberheid)
 • Dwangklachten

 • Traumatische gebeurtenissen (o.a. middels EMDR of schrijftherapie)

 • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme spectrum problematiek, ADHD en tics)

 • Gedragsproblemen (o.a. snel boos worden)

 • Overige sociaal-emotionele en psychosociale problemen

Vormen van behandeling

 • Individuele behandeling van het kind of de jongere (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR)

 • Gezins- en/of oudergesprekken in het kader van de individuele behandeling van een kind of jongere
 • Ouderbegeleiding

Psychologisch onderzoek

Wij hebben de mogelijkheid tot het doen van psychologisch onderzoek bij uiteenlopende problematiek. In overleg zullen we bekijken of wij in staat zijn uw vragen te beantwoorden.

Daarnaast kunnen wij intelligentieonderzoek uitvoeren bij kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar (middels de WISC-V-NL). 

Twijfelt u of wij uw kind en u kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op.