Vergoeding

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin een kind woont. De praktijk heeft een contract afgesloten met regio Holland Rijnland en Haaglanden. Dit houdt in dat de zorg voor een kind vergoed wordt, wanneer een kind woonachtig is in één van deze regio’s en er een verwijzing is van de huisarts, jeugdarts of Jeugd- en Gezinsteam. De regio Holland Rijnland omvat de volgende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. De regio Haaglanden omvat de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

De praktijk biedt hulp in de Generalistische Basis GGZ. Dat wil zeggen dat de klachten relatief van lichte tot milde aard zijn en dat de verwachting is dat de de klachten binnen afzienbare tijd verholpen kunnen worden (maximaal 20 gesprekken). Tijdens het intakegesprek zal worden bekeken of er sprake is van een DSM-V classificatie (angststoornis, stemmingsstoornis, ontwikkelingsstoornis, etc.). Wanneer dit het geval is, komt u in aanmerking voor vergoeding. Wanneer dit niet het geval is, zal u worden terugverwezen naar de (huis)arts/POH-GGZ’er en zal worden bekeken waar u het beste naar kunt worden verwezen. Wanneer blijkt dat de problematiek te ernstig is voor de GBGGZ, zal in overleg met de verwijzer worden gekeken waar u terecht kunt voor Specialistische GGZ (SGGZ).

Wanneer er geen sprake is van een DSM-V classificatie of wanneer er geen verwijzing is, kunt u wel zorg krijgen vanuit de praktijk. De kosten zullen dan echter niet worden vergoed door de gemeente (zie ‘Kosten’).

Ouder dan 18? Wanneer een jongere ouder dan 18 jaar is, wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts kan een deel van de kosten na afloop van de behandeling gedeclareerd worden. U dient hierbij rekening te houden met het verplichte eigen risico. Wij raden u aan van tevoren bij de zorgverzekeraar te informeren welk deel van de kosten vergoed wordt.

Kosten

Wanneer u geen geldige verwijzing is, wanneer er geen sprake is van een DSM-V classificatie of wanneer een kind of jongere woonachtig is buiten de eerder genoemde regio’s, kan er wel psychologische zorg worden geboden. U ontvangt dan rechtstreeks een factuur van de praktijk. Hierbij geldt een tarief van €105 per gesprek.

Wanneer een jongere boven de 18 is, ontvangt u eveneens rechtstreeks een factuur van de praktijk. U kunt deze factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Hierbij worden de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) gehanteerd:

• Kort traject € 522,13 (tot 5 gesprekken)

• Middel traject € 885,01 (tot 8 gesprekken)

•Intensief traject € 1434,96 (tot 12 gesprekken)