Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden of wilt overleggen of u bij mij aan het juiste adres bent, kunt u telefonisch contact met mij opnemen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Wanneer ik niet in de gelegenheid ben de telefoon te beantwoorden, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 werkdagen, terug. U kunt mij ook mailen of een aanmelding doen via het contactformulier van de website, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het is mogelijk om uw kind op eigen initiatief aan te melden zonder verwijzing. Wilt u echter aanspraak maken op vergoeding van de kosten, dan is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van een Jeugd- en Gezinsteam nodig.

Wachtijd

Momenteel bedraagt de wachttijd voor een intakegesprek en behandeling ca. 20 weken (laatste update: Maart 2021)

Werkwijze

In een intakegesprek maken wij nader kennis met elkaar, breng ik uw zorgen en vragen in kaart en bespreken wij hoe ik u en uw kind het beste kan helpen. Er wordt ingegaan op de huidige problematiek en eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen. Om binnen de Generalistische Basis GGZ aanspraak te maken op vergoeding, moet er sprake zijn van een DSM-classificatie. In het intakegesprek zal worden bekeken of hier sprake van is. Onder vergoeding kunt u hier meer over lezen.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst en er zal een onderzoeks- of behandelingsplan worden opgesteld.

Toestemming ouders

Voor onderzoek en behandeling van een minderjarige is toestemming van beide ouders met gezag noodzakelijk. Dit geldt ook bij gescheiden ouders (bron: website NIP).