Wie ben ik

Mijn naam is Marielle Schilperoort (1980) en ik ben GZ-psycholoog, differentiatie kind en jeugd. Ik heb Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie in Leiden gestudeerd. De postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) heb ik in Rotterdam gedaan. Voor de start van mijn eigen praktijk ben ik 10 jaar werkzaam geweest in het Erasmus MC-Sophia op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie. Hier werkte ik met kinderen en jongeren met angst-, dwang- en stemmingsstoornissen. Daarnaast heb ik ervaring met het onderzoeken en behandelen van kinderen met autisme spectrum stoornissen, ADHD, ticstoornissen en eetstoornissen. Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk is aangesloten bij ZP-jeugd Holland Rijnland (www.zpjeugd.nl).

Beroepscode

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In de Beroepscode voor Psychologen van het NIP staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Privacystatement Praktijk

BIG registratienummer 29913586325
AGB-code zorgverlener 94011000
AGB-code praktijk 94061323
Lidmaatschapnummer LVVP 3188
Lidmaatschapnummer NIP 201363

Wie ben ik

Mijn naam is Joyce ten Doeschate- de Gruijl (1980) en ik ben psychotherapeut, differentiatie kind en jeugd. Ik heb Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie gestudeerd in Leiden. De postmaster opleiding tot psychotherapeut heb ik in Utrecht gedaan bij de Rinogroep.

Naast het werk in de praktijk (op dinsdagochtend) ben ik sinds 12 jaar werkzaam in het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis (28 uur per week). Ik heb hier op verschillende afdelingen gewerkt (polikliniek, kinder- en jeugdkliniek en momenteel op de afdeling psychosociale zorg, allen onderdeel van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/ psychologie). Ik heb ervaring met individuele behandelingen, systeembehandelingen (hele gezin) en ouderbegeleiding bij diverse problematieken (ontwikkelingsproblematiek zoals autisme spectrum problematiek en AD(H)D, angst-, dwang- en stemmingsstoornissen, emotieregulatieproblematiek, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, eetproblematiek en somatoforme stoornissen). Momenteel werk ik met kinderen en jongeren die seksueel misbruikt zijn (traumabehandeling) en geef ik psychotherapeutische behandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen die te maken hebben met een lichamelijke (vaak chronische) aandoening.

Beroepscode

Ik ben lid van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en als psychotherapeut houd ik mij aan de beroepscode voor Psychotherapeuten (2018). In de beroepscode (www.psychotherapie.nl/uw-beroep/beroepscode) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psychotherapeut worden gesteld.

BIG registratienummer 59920482616
AGB-code zorgverlener 94101459
AGB-code praktijk 94065808
Lidmaatschapnummer VKJP 10532