Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. U kunt hiervoor telefonisch contact met mij opnemen of een voicemail bericht achterlaten indien ik niet bereikbaar ben. Bij niet annuleren en annuleringen binnen 24 uur kan ik genoodzaakt zijn de kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen zorg in de praktijk, dan hoor ik dit graag. Graag zou ik hierover met u in gesprek gaan. Indien u uw klacht niet rechtstreeks met mij wilt bespreken, kunt u hier lezen waar u terecht kunt met uw klacht.

Voor overige praktische en juridische zaken verwijzen wij u naar informatie van de LVVP voor cliënten of informatie voor verwijzers.