Afspraken annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden anders zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten in rekening te brengen (€50).

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen zorg in de praktijk, dan horen wij dit graag. Graag zouden wij hierover met u in gesprek gaan. Indien u uw klacht niet rechtstreeks met ons wilt bespreken, kunt u hier lezen waar u terecht kunt met uw klacht.

Voor overige praktische en juridische zaken verwijzen wij u naar informatie van de LVVP voor cliënten of informatie voor verwijzers.