Klachtenregeling

Werkwijze

In principe wordt er niet met een wachtlijst gewerkt. Binnen twee á drie weken kan een eerste afspraak gemaakt worden. In een intakegesprek maken wij nader kennis met elkaar, breng ik uw zorgen en vragen in kaart en bespreken wij hoe ik u en uw kind het beste kan helpen. Er wordt ingegaan op de huidige problematiek en eventuele eerdere onderzoeken en behandelingen. Tevens wordt de ontwikkeling van het kind met de ouders doorgenomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, er wordt een onderzoeks- of behandelingsplan opgesteld en worden er vervolgafspraken gemaakt.

Toestemming ouders

Voor onderzoek en behandeling van een minderjarige is toestemming van beide ouders met gezag noodzakelijk. Dit geldt ook bij gescheiden ouders (bron: website NIP).

Instemming kinderen en jeugdigen

Ouders worden zoveel mogelijk bij onderzoek en behandeling betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft het onderzoek en de behandeling. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij zelf beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. Ouders worden alleen bij onderzoek en behandeling betrokken wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft (bron: Website NIP)

Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden of wilt overleggen of u bij mij aan het juiste adres bent, kunt u telefonisch contact met mij opnemen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Wanneer ik niet in de gelegenheid ben de telefoon te beantwoorden, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk, in ieder geval dezelfde dag, terug. U kunt ook een aanmelding doen via het aanmeldformulier van de website, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het is mogelijk om uw kind op eigen initiatief aan te melden zonder verwijzing. Wilt u echter de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar, dan is een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of andere hulpverlener met formele verwijsbevoegdheid nodig.